CHCE TO ODVAHU DĚLAT VELKÉ VĚCI

ASPINTOA MISE: Měnit vzdělávání pro globální svět

ASPINTOA VIZE: Vytvořit síť vzdělávacích měst a globálních center

Chceme spojovat a rozvíjet vzdělávací města a globální centra, která přinášejí inovativní a interaktivní vzdělávání zaměřené na globální perspektivu, mezikulturní porozumění a osobní rozvoj. Cílem je připravit se na úspěšný a smysluplný život v globalizovaném světě.

ASPINTOA MISE A VIZE 

ODVAHA VÉST

TRANSFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ

Z TRADIČNÍHO NA TRANSFORMAČNÍ

Naším cílem je transformovat vzdělávání prostřednictvím inovativních metod a přístupů. Vytváříme prostředí, které podporuje interaktivitu, oboustrannou komunikaci, spolupráci a kreativitu, čímž se vzdělávání stává aktivním a účinným.

DIGITÁLNÍ PLATFORMA BEZ UČEBNIC

INKLUZIVITA

Věříme, že vzdělávání by mělo být dostupné pro všechny. Naše online platforma a programy jsou navrženy tak, aby byly dostupné a cenově přijatelné pro širokou veřejnost. Tím umožňujeme lidem z různých sociálních
a ekonomických prostředí využít naše zdroje a vzdělávat se.

ŠKOLY JAKO CELOŽIVOTNÍ CENTRA

KOMUNITNÍ PŘÍSTUP

V celoživotních centrech vzdělávání je kladen důraz na projektové a zkušenostní učení. Všichni tak mají možnost aplikovat své znalosti a dovednosti v praxi prostřednictvím reálných projektů a zkušeností.

ZPRACOVÁVÁME TÉMATA Z CELÉHO SVĚTA

GLOBÁLNÍ MYŠLENÍ

Naše programy zahrnují témata z celého světa, což pomáhá studentům rozšiřovat své kulturní a mezinárodní povědomí. Podporujeme rozvoj globálního myšlení a porozumění mezi kulturami.

VZDĚLÁVACÍ MĚSTA

V rámci vzdělávacích měst a center je kladen velký důraz na jazykovou výuku. Lidé mají možnost se učit různé jazyky a rozvíjet své jazykové dovednosti, což jim umožňuje komunikovat s lidmi z celého světa. 

SÍŤ GLOBÁLNÍCH CENTER

SVĚTOVÉ OBČANSTVÍ

Globální školy by měly podporovat rozvoj světového občanství u studentů, včetně porozumění světovým problémům, udržitelnému rozvoji, lidským právům, globálním nerovnostem a environmentálním výzvám.

ASPINTOA NOVINKY

Staňte se součástí ASPINTOA komunity.
Mějte přehled o novinkách v oblasti inovativního vzdělávání,
rozvoji soft skills a leadershipu.Nenechte si ujít žádné naše akce!

Po potvrzení emailu budete mít možnost otestovat 
si svoji angličtinu.