CHCE TO ODVAHU DĚLAT VELKÉ VĚCI

ASPINTOA MISE: Měnit vzdělávání pro globální svět

ASPINTOA VIZE: Vytvořit síť vzdělávacích měst a globálních center

Chceme spojovat a rozvíjet vzdělávací města a globální centra, která přinášejí inovativní a interaktivní vzdělávání zaměřené na globální perspektivu, mezikulturní porozumění a osobní rozvoj. Cílem je připravit se na úspěšný a smysluplný život v globalizovaném světě.

ASPINTOA MISE A VIZE 

ODVAHA VÉST

ASPINTOA, globální vzdělávací platforma, si klade za cíl přinést celému světu inovativní přístup k vzdělávání a rozvoji.
Naším záměrem je zpracovávat témata z celého světa a vytvářet síť vzdělávacích měst a globálních center, které se stanou
centry pro interaktivní a komunikativní vzdělávání.

1. Vytvoření globální vzdělávací platformy: ASPINTOA bude vyvíjet a provozovat online platformu, která bude poskytovat široké spektrum moderních vzdělávacích materiálů bez učebnic a zdrojů. Platforma bude přístupná pro jednotlivce, školy a firmy z celého světa.
2. Zpracování témat z celého světa: ASPINTOA bude shromažďovat, vyhodnocovat a zpracovávat témata z různých oblastí a kultur. Bude se zaměřovat na témata, která jsou relevantní pro současnou dobu a mají globální dopad.
3. Vytváření vzdělávacích měst a globálních center: ASPINTOA bude spolupracovat se školami, institucemi a městy po celém světě s cílem vytvořit vzdělávací města a globální centra. Tato místa se stanou prostředím pro interaktivní vzdělávání, kulturní výměnu a komunikaci mezi studenty a učiteli z různých zemí.
4. Propojení a spolupráce mezi vzdělávacími institucemi: ASPINTOA bude podporovat propojení a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi, aby se sdílely zkušenosti, osvědčené postupy a inovativní metody výuky. Tímto způsobem se vytvoří síť vzdělávacích partnerů, kteří budou společně pracovat na transformaci vzdělávacího prostředí.
5. Zajištění kvality a přístupnosti: ASPINTOA bude dbát na vysokou kvalitu vzdělávacích materiálů a služeb a zároveň zajistí, aby byly dostupné pro různé socioekonomické skupiny a regiony. Bude se snažit minimalizovat bariéry a omezující faktory, které brání lidem v přístupu k vzdělání.

Cílem ASPINTOA je vytvořit globální platformu, ze které může čerpat celý svět. Bude zdrojem vzdělání a inspirace pro lidi z celého světa. Společně s vzdělávacími městy a globálními centry bude ASPINTOA přinášet inovativní přístup k vzdělávání a transformovat školství pro budoucí generace. 

TRANSFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ

Z TRADIČNÍHO NA TRANSFORMAČNÍ

Naším cílem je transformovat vzdělávání prostřednictvím inovativních metod a přístupů. Vytváříme prostředí, které podporuje interaktivitu, oboustrannou komunikaci, spolupráci a kreativitu, čímž se vzdělávání stává aktivním a účinným.

DIGITÁLNÍ PLATFORMA BEZ UČEBNIC

INKLUZIVITA

Věříme, že vzdělání by mělo být dostupné pro všechny. Naše online platforma a programy jsou navrženy tak, aby byly dostupné a cenově přijatelné
pro širokou veřejnost
. Tím umožňujeme lidem z různých sociálních
a ekonomických prostředí využít naše zdroje a vzdělávat se.

ŠKOLY JAKO CELOŽIVOTNÍ CENTRA

KOMUNITNÍ PŘÍSTUP

V celoživotních centrech vzdělávání je kladen důraz na projektové a zkušenostní učení. Všichni tak mají možnost aplikovat své znalosti a dovednosti v praxi prostřednictvím reálných projektů a zkušeností.

ZPRACOVÁVÁME TÉMATA Z CELÉHO SVĚTA

GLOBÁLNÍ MYŠLENÍ

Naše programy zahrnují témata z celého světa, což pomáhá studentům rozšiřovat své kulturní a mezinárodní povědomí. Podporujeme rozvoj globálního myšlení a porozumění mezi kulturami.

VZDĚLÁVACÍ MĚSTA

V rámci vzdělávacích měst a center je kladen velký důraz na jazykovou výuku. Lidé mají možnost se učit různé jazyky a rozvíjet své jazykové dovednosti, což jim umožňuje komunikovat s lidmi z celého světa. 

SÍŤ GLOBÁLNÍCH CENTER

SVĚTOVÉ OBČANSTVÍ

Globální školy by měly podporovat rozvoj světového občanství u studentů, včetně porozumění světovým problémům, udržitelnému rozvoji, lidským právům, globálním nerovnostem a environmentálním výzvám.