Formulář pro odstoupení od smlouvy

UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát: ASPINTOA s.r.o., Dlouhá Louka 9, Lípa nad Orlicí 517 21, info@aspintoa.com

 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o koupi tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání(*) datum obdržení(*):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

 

Datum:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

(pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte