Staňte se součástí Aspintoa Leadership Akademie pro učitele

Vítejte v Aspintoa Leadership Akademii (ALA) pro globální vzdělávání - inovativním a systematickém vzdělávání pro učitele.

Jsme tu proto, abychom vám nabídli neustálý růst a podporu ve vašem profesním i osobním rozvoji.

Ve školství často chybí prostor pro osobní růst a rozvoj učitelů. Mnoho učitelů se cítí uvězněno ve stereotypu a nemá možnost se dále posouvat. My chceme, abyste věděli, že to může být jinak!

Povedeme vás k neustálému rozvoji

Inovativní metody 

Nabízíme moderní metody výuky, které se zaměřují na aktivní zapojení žáků, rozvoj kritického myšlení a kreativity.

 • projekty, skupinová práce, hry
 • učitelé jako spolutvůrci
 • oboustranná komunikace

Osobní rozvoj

Klademe důraz na osobní rozvoj učitelů. Učitelé se mohou rozvíjet v oblasti leadershipu a podnikavosti pro budoucnost.

 • tréninky a workshopy
 • komunikace a vedení třídy
 • nové efektivní nástroje

Podpora a mentoring

Nabízíme odbornou podporu a mentoring pro učitele. Založte vlastní A-klub pro sdílení zkušeností ve vaší škole.

 • získejte inspiraci
 • sdílejte zkušenosti
 • zapojte se do komunity

Společně posouváme vzdělávání na vyšší úroveň

ASPINTOA LEADERSHIP AKADEMIE

ASPINTOA Akademie pro učitele je speciální vzdělávací program navržený pro učitele, kteří chtějí zlepšit své výukové dovednosti a přizpůsobit své metody moderním trendům ve vzdělávání. Tato akademie nabízí širokou škálu workshopů a zdrojů zaměřených na inovativní výuku, spolupráci a osobní rozvoj.

Učitelé se zde mohou naučit nové strategie a postupy, které mohou okamžitě aplikovat ve svých třídách, a zároveň se zapojit do komunity a sdílet své zkušenosti. ASPINTOA Akademie pro učitele tak slouží jako prostředek pro profesní růst, inspiraci a propojení učitelů, kteří se chtějí angažovat v moderním a efektivním vzdělávání.

SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY

 • 1. ONLINE E-LEARNING
  Učitelé mají denní přístup do naší online platformy,

  kde mohou studovat a rozvíjet své pedagogické

  dovednosti a znalosti.

 • 2. ASPINTOA KLUBY V ČEŠTINĚ A V ANGLIČTINĚ
  V A-klubech 1x týdně trénujete dovednosti v angličtině tak,

  abyste se stali sebevědomými lídry. Co si vyzkoušíte na sobě,

  to můžete hned druhý den implementovat ve třídě.

  Už žádná nesystémová řešení, ale aktivní přístup ke vzdělávání.

 • 3. MĚSÍČNÍ MENTORING V ČEŠTINĚ
  Setkávání učitelů, kde se pravidelně schází

  a diskutují o nových vzdělávacích metodách,

  trendech ve vzdělávání a společně hledají způsoby,

  jak vylepšit výuku.

 • 4. CERTIFIKACE METODY BEZ UČEBNIC
  Připojte se k našemu inovativnímu letnímu programu,

  který nabízí interaktivní workshopy, kreativní sdílení

  a mentoringové diskuse pro učitele. Získejte certifikaci

  potvrzující vaše moderní výukové dovednosti.

Jak se stát součástí Akademie?

Stát se součástí ASPINTOA Akademie je jednoduché. Stačí si zvolit si vhodný vzdělávací program. Zapojení do ASPINTOA Akademie je jednoduché a otevřené pro všechny učitele, kteří mají chuť se stále učit, rozvíjet své vzdělávací dovednosti a přinášet inovace do své výuky.

ASPINTOA Akademie pro učitele je speciální vzdělávací program navržený pro učitele, kteří chtějí zlepšit své výukové dovednosti a přizpůsobit své metody moderním trendům ve vzdělávání. Tato akademie nabízí širokou škálu workshopů a zdrojů zaměřených na inovativní výuku, spolupráci a osobní rozvoj.

Učitelé se zde mohou naučit nové strategie a postupy, které mohou okamžitě aplikovat ve svých třídách, a zároveň se zapojit do komunity a sdílet své zkušenosti. ASPINTOA Akademie pro učitele tak slouží jako prostředek pro profesní růst, inspiraci a propojení učitelů, kteří se chtějí angažovat v moderním a efektivním vzdělávání.

Staňte se součástí naší komunity učitelů a společně posouvejme vzdělávání na vyšší úroveň!

Zpětná vazba od lektorů a učitelů

Obdivujeme Vaši pozitivní energii, se kterou ke školení přistupujete. Nechybí Vám trpělivost k nám, což jsme velmi oceňovali. Upřímně jsme před tréninkem moc nepřemýšleli, co vše můžeme očekávat, ale překvapila nás až detailní pravdivost výsledků z testu. Uvědomili jsem si, jak nás mohou vnímat ostatní a že můžeme na své okolí působit i jinak, než si myslíme. Nyní chápeme více reakce okolí v některých životních situacích. Na základě tohoto školení můžeme více pochopit reakce okolí.
Mgr. Jana KřepelováPedagog, ZŠ Bílý Újzed
What I liked about today´s workshop is the variety of games and activities that can be done with those cards. I also liked the Math cards. We always wanted to have some ideas to use with my students. Your passion is very clear. Thanks.
Mgr. Khadija IbrahimPedagog, Bilingvní škola KLAS
Jako učitel najednou víc vedu, než učím. Děti mají jednoduchý systém, který je dovede od začátku po úspěšný konec. Líbí se mi propojování předmětů. Děti pracují samostatně a pomáhají si navzájem. Překvapilo mě, jak lehké je naučit děti učit druhé, když vědí, jak to udělat. Nemusí mluvit tolik se mnou, ale hlavně s ostatními. Díky kartám mám vlastně další učitele ve třídě! Já jim musím dát víc důvěry, a i víc si věřit. Nikdo mi nikdy neřekl, že jsem profesionál, až Vy. Většinou slyším o nespokojenosti.
Školení pro učitelePedagogové

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY

s podporou ASPINTOA metody

Mentoringový program bude mít za cíl poskytnout školám podporu a inspiraci při implementaci ASPINTOA metody do své výuky. Bude se zaměřovat na rozvoj jejich vzdělávacích dovedností, vedení a osobního růstu. Zároveň budou mít školy prostřednictvím výzev a odměn motivaci k aktivnímu zapojení do transformace vzdělávání.

KAM VÁS MENTORING POSUNE

 • 1. ÚVODNÍ SETKÁNÍ
  Seznámení s učiteli a představení cílů mentoringového programu.

  Představení ASPINTOA metody a jejího významu pro vzdělávání.

  Diskuze o očekáváních a přáních účastníků.

 • 2. MĚSÍČNÍ MENTORINGOVÁ SETKÁNÍ
  Pravidelné setkání jednou za měsíc, ve kterém se budou probírat

  specifická témata a otázky týkající se ASPINTOA metody.

  Diskuze a sdílení zkušeností mezi učiteli a mentorem.

  Prezentace nových nástrojů, technik a přístupů k vzdělávání.

 • 3. VÝZVY PRO ŠKOLY
  Každý měsíc bude mentorem představena výzva pro školy,

  která je podporuje v implementaci ASPINTOA metody.

  Výzvy mohou zahrnovat například tvorbu nových vzdělávacích materiálů,

  pořádání tematických akcí či zapojení do projektů s jinými školami.

 • 4. DÁRKY A MOTIVACE
  Účastníci mentoringového programu budou odměňováni za aktivní účast

  a úspěchy ve výzvách. Dárky mohou zahrnovat speciální vzdělávací materiály,

  knihy nebo předměty spojené s ASPINTOA metodou.

  Motivace prostřednictvím výhod pro školu, například možnost financování

  příjezdu mentora do školy za účelem podpory v praxi.

Kdo vás povede

Šárka Králíčková a tým ASPINTOA

Moderní učitel budoucnosti je inovativní průkopník vzdělávání. Je to osoba, která vede a inspiruje studenty k sebevzdělávání. Moderní učitel je schopen přizpůsobit výuku různým učebním stylům, integrovat technologie do výuky a podporovat spolupráci a kritické myšlení. Je to vůdčí osobnost, která se neustále rozvíjí, sdílí zkušenosti s kolegy a přispívá k transformaci vzdělávacího prostředí.

Šárka Králíčková je autorka Aspintoa® metody a tvůrce systému vzdělávání bez učebnic.