Nabídka pro školy

Přihlaste se na workshop, kde vám nezávazně představíme naši nabídku pro školy

angličtina pro děti

Učte angličtinu způsobem, který baví

Praktické využití jazyka je jednou z klíčových kompetencí v dnešním světe. Problémem je, že se děti stydí mluvit nebo je výuka neosobní.

Díky ucelenému ASPINTOA® systému své žáky rozmluvíte a předáte jim do života reálně využitelné příklady. Děti začnou mluvit sebevědomě cizím jazykem. Metodické pomůcky pomohou učitelům s kompletní přípravou výuky.

Hodiny se tak stanou zábavnými jak pro žáky, tak pro učitele.

Objednejte si workshop pro učitele ve vaší škole

Hledáte víc než jen pasivní nástěnky, stále opakující se neosobní učebnice? ASPINTOA® systém využijí jak malotřídky, tak větší školy. 

Rádi vás potkáme osobně nebo online, kde s vámi probereme vaše očekávání. Dozvíte se: 

 • Proč vám může ucelený systém pomoci ve výuce. 
 • Jak můžete tuto metodiku využít okamžitě přímo ve vaší škole.
 • Co jsou Speak Up Cards, Grammax a Wordeso.

ASPINTOA® = moderní způsob výuky mluvení, poslechu i psaní

ASPINTOA® systém je moderní způsob trénování angličtiny. Aktivní v hodinách jsou především žáci. Naučí se anglicky nejen mluvit, ale i proaktivně přemýšlet. Učitel může okamžitě sáhnout pro materiály bez jakékoli předchozí přípravy.

Roční metodiky stojí na třech pilířích – rozmluvení pomocí otevřených otázek, gramatiky na maximum a slovní zásobě dle Cambridge standardů. Metodiky jsme vyvinuli tak, aby se daly použít do každé třídy pro žáky pomalejší i talentované, od úrovně A0 do A2 pro základní školy a úrovně B1 a B2 především pro střední školy.

Pomůcka, která se vám přizpůsobí

V hodinách se snadno zapojí jak rychlejší děti, tak pomalejší nebo introvertnější žáci, pro které je obtížné mluvit před celou třídou. Děti mluví o sobě před svými kamarády a výuku cizího jazyka tak obracíme přímo do života žáků. 

R

Snadná příprava na výuku

Na začátku hodiny si dejte rychlý warm up, mluvte a nechejte žáky přemýšlet nad tématy, která je zajímají. Metodiku můžete využít při jakékoli aktivitě. Pomůže vám i při individuálním úkolu v hodině nebo jako zadání domácí přípravy. Učitelé získají kompletní podklady pro výuku. 

i

Vazba na osnovy

Celou metodiku jsme postavili tak, aby vyhovovala osnovám výuky jazyka a postupnému posunu žáků z úrovně A0 (Starter/Beginner) do úrovně A2 (Pre-intermediate) v 9. třídě. Na tyto úrovně navazuje ucelený systém pro středoškoláky a vysokoškoláky.

}

Můžete začít kdykoliv během roku

ASPINTOA® systém se vám přizpůsobí. Můžete jej zapojit do výuky kdykoli v průběhu roku. Náš systém doplňuje nejpoužívanější učebnice angličtiny a zpestřuje výuku s nimi. Výuka tak bude zábavnější, děti budou méně ve stresu a odnesou si nové dovednosti.

l

Příprava na Cambridge zkoušky

Struktura ASPINTOA® metodiky je propojená s Cambridge zkouškami. Systém jsme navrhli, aby odpovídal přípravě na zkoušky Young Learners (YLE) a později na PET nebo FCE.

Jeden box = jeden rok

ASPINTOA® systém jsme koncipovali tak, aby si jedna třída vystačila s jednou sadou boxů na celý rok. Ve výuce můžete sledovat, jak studenti zadaná cvičení zvládají. Systém se dá zapojit jak při přípravě na písemku, tak při zkoušení na konci roku. Snadno změříte úroveň pokroku a zvládnutí probírané látky.

f

Přizpůsobí se rychlosti učení

Někteří žáci jsou učení rychlejší, jiným chvilku trvá, než si danou dovednost osvojí. Pokud máte ve třídě různé úrovně angličtiny, můžete pro ty nadanější sáhnout po boxech s vyšší úrovní. Pomalejším žákům zase můžete pomoci s úrovní nižší. Všichni budou zapojeni.

Tři boxy pro jednu třídu

speak up cards

Speak Up Cards

Děti rozmluvíte pomocí otevřených otázek a odpovědí. V boxu najdete 90 oboustranných karet s obrázkem, otázkou a odpovědí. Dítě si otázku přečte na kartě, pokud si ji neumí správně položit. Tím si fixuje správnou strukturu bez zbytečných chyb. Stejně tak najde nápovědu na odpověď.

grammax rockstar 3

Grammax

Svým žákům automatizujete gramatické jevy. Stačí aktivně trénovat jejich používání. Klidně 10 minut před koncem hodiny. Učitelům i studentům dává Grammax jasný přehled, co mají umět a jaká úroveň jim dělá problémy. Díky tomu se k danému tématu můžete rychle vrátit a procvičit ho.

superheroes

Wordeso

Slovní zásoba se nejlépe učí, když si hrajeme. Žáci se naučí hravou formou základy struktury vět, množného čísla, slovosledu a používání slov v různých časech. Toto netradiční anglické pexeso vám pomůže udělat školu hrou a dosáhnout ještě lepších
výsledků v praktickém použití cizího jazyka.

Ucelený systém pro školy

Vaše třídy rozmluvíte a své žáky naučíte přemýšlet v jiném jazyce, o světě a v pozdějších ročnících i o sobě a svém osobním rozvoji. Při výuce zapojí i znalosti z jiných předmětů.

ASPINTOA® set pro 1. třídy ZŠ

ASPINTOA® set pro 2. třídy ZŠ

ASPINTOA® set pro 3. třídy ZŠ

ASPINTOA® set pro 4. třídy ZŠ

ASPINTOA® set pro 5. třídy ZŠ

ASPINTOA® set pro 6. třídy ZŠ

ASPINTOA® set pro 7. třídy ZŠ

ASPINTOA® set pro 8. třídy ZŠ

ASPINTOA® set pro 9. třídy ZŠ

Zaměření ASPINTOA® boxů doplní vaše učebnice

Pokud váháte, zda nebudete muset učit různá témata podle toho, co právě probíráte v učebnicích. není se čeho bát. Naše vzdělávací materiály jsou plně kompatibilní s většinou učebnic používaných ve školách.

 

1. SPEAK UP CARDS

A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 180 otevřených otázek a odpovědí
nejlépe budou vyhovovat úplným začátečníkům v 1.třídě ZŠ (3.třídě ZŠ)
– děti se naučí napočítat do 10, pojmenovat barvy, zvířata, části těla, členy rodiny nebo například různé pocity
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

Grammax 1 Superhero

2. GRAMMAX

A0 |  rozvoj a upevňování gramatiky
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 90 oboustranných karet
děti se naučí používat sloveso to be a to have v kontextu základní slovní zásoby, budou schopny používat tato slovesa v kladné i záporné větě, v otázce i krátké odpovědi
– karty kladou důraz i na předložky spojené s určitými podstatnými jmény

– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

3. WORDESO

A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace prostřednictvím hry
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 párů pexesa
děti zvládnou napočítat do 10, zopakují slovní zásobu zaměřenou na zvířata, členy rodiny nebo části těla
– slovíčka se děti učí nejen v jednotném, ale i množném čísle

– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

1. SPEAK UP CARDS

A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 180 otevřených otázek a odpovědí
– nejlépe budou vyhovovat začátečníkům v 2.třídě ZŠ (3.třídě)
děti se naučí počítat do 20, pojmenovat oblečení, jídlo, tvary nebo například místnosti v domě
– děti se neučí pouze samotná slovíčka, ale dokážou je s přehledem použít ve větě. Výsledem je sebevědomí a schopnost automaticky reagovat na otázku
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

grammax superhero 2

2. GRAMMAX

A0 | rozvoj a upevňování gramatiky
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 90 oboustranných karet
děti se naučí používat modální sloveso can v kladných i záporných větách. Karty kladou velký důraz na používání sloves, k čemuž procvičování modálního slovesa can dává ideální příležitost
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

3. WORDESO

A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace prostřednictvím hry
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 párů pexesa
děti zvládnou napočítat do 20, zopakují slovní zásobu zaměřenou oblečení a jídlo
– slovíčka se děti učí nejen v jednotném, ale i množném čísle

– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

1. SPEAK UP CARDS

A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 180 otevřených otázek a odpovědí
nejlépe budou vyhovovat začátečníkům ve 3.třídě ZŠ (4.třída)
– děti se naučí napočítat do 100, vyjmenovat dny v týdnu, dokážou říct, jakým sportům se věnují, i jaké kdo má povolání
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

Grammax 3 Superhero

2. GRAMMAX

A0 | rozvoj a upevňování gramatiky
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 90 oboustranných karet
děti se naučí používat přítomný průběhový čas (present continuous) v kladných, záporných, tázacích i rozkazovacích větách
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

3. WORDESO

A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace prostřednictvím hry
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 párů pexesa
děti zvládnou napočítat anglicky do 100. Slovní zásoba je zaměřena na povolání a další témata
– slovíčka se děti učí nejen v jednotném, ale i množném čísle

– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

1. SPEAK UP CARDS

A1 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 360 otevřených otázek a odpovědí
nejlépe budou vyhovovat mírně pokročilým dětem ve 4. třídě
– děti se zaměří na upevňování přítomných časů a modálního slovesa can, dokážou určit, kde se vyskytují jaká zvířata, popíšou svůj vlastní vzhled, školní třídu a řeknou, jaké je baví sporty
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

Grammax Rockstar 1

2. GRAMMAX

A1 | rozvoj a upevňování gramatiky
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 90 oboustranných karet
– tento level spojuje dohromady předcházející program a učí přítomný prostý čas, čímž si děti plně zautomatizují používání různých přítomných časů, což jim umožní jednodušší komunikaci v anglickém jazyce
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

3. WORDESO

A1 | rozvoj slovní zásoby a komunikace prostřednictvím hry
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 párů pexesa
děti se zaměří na slovní zásobu spojenou s tématy jako zvířata a oblečení
– slovíčka se děti učí nejen v jednotném, ale i množném čísle

– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

1. SPEAK UP CARDS

A1 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 360 otevřených otázek a odpovědí
nejlépe budou vyhovovat mírně pokročilým dětem ve 5. třídě
– děti se naučí používat přítomný prostý čas v kontextu denní rutiny – procvičí nejen čas samotný, ale i hodiny a části dne, dále se seznámí se slovesem want to a se stupňováním přídavných jmen, navíc se naučí například řadové číslovky nebo slovní zásobu týkající se domácích prací a každodenních činností
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

2. GRAMMAX

A1 | rozvoj a upevňování gramatiky
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 90 oboustranných karet
– děti si osvojí používání budoucích časů, které budou umět vyjádřit pomocí vazeb going to a will, budou umět tyto časy budou umět správně spojit dohromady s konkrétními slovesy a dokážou je porovnat s přítomností
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

3. WORDESO

A1 | rozvoj slovní zásoby a komunikace prostřednictvím hry
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 párů pexesa
děti se zaměří na slovní zásobu spojenou s se světem kolem nás a domácností
– slovíčka se děti učí nejen v jednotném, ale i množném čísle

– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

1. SPEAK UP CARDS

A1 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 360 otevřených otázek a odpovědí
nejlépe budou vyhovovat mírně pokročilým dětem ve 6. třídě
– děti si osvojí používání budoucího času ve formě going to i jednoduchých struktur v minulém prostém čase, dokážou precizně popsat své plány na večer nebo na léto a sdělí vám, co mohly či nemohly dělat minulý rok, slovní zásoba je zaměřena na zdraví, dopravu a povolání
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

grammax rockstar 3

2. GRAMMAX

A1 | rozvoj a upevňování gramatiky
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 90 oboustranných karet
– děti se naučí tvořit minulé tvary pravidelných sloves a používat je v adekvátním kontextu. Budou schopny rozlišit, za jaké situace je potřeba použít který čas (přítomný, minulý a budoucí)
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

3. WORDESO

A1 | rozvoj slovní zásoby a komunikace prostřednictvím hry
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 párů pexesa
děti se zaměří na slovní zásobu spojenou s transportem nebo například povolání
– slovíčka se děti učí nejen v jednotném, ale i množném čísle

– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

1. SPEAK UP CARDS

A2 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 540 otevřených otázek a odpovědí
nejlépe budou vyhovovat mírně pokročilým dětem ve 7. třídě
– děti si rozšíří znalosti v přítomném a minulém čase, zvládnou používat slovesa have to, prefer nebo would like to, v rámci minulého času budou děti schopny plynule používat pravidelná slovesa, dále hravě popíšou svůj školní rozvrh, roční období i měsíce a například i co se vyrábí materiálů jako je plast nebo dřevo
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

2. GRAMMAX

A2 | rozvoj a upevňování gramatiky
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 oboustranných karet
– děti se naučí tvary nepravidelných sloves a jejich využití, otázky a odpovědi jsou navrženy tak, aby děti nutily vybírat mezi nepravidelnými slovesy v minulosti a jinými časy
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

3. WORDESO

A2 | rozvoj slovní zásoby a komunikace prostřednictvím hry
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 párů pexesa
– děti si upevní minulé tvary pravidelných sloves a slovní zásobu týkající se na příklad školní výuky a školního prostředí
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

1. SPEAK UP CARDS

A2 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 540 otevřených otázek a odpovědí
nejlépe budou vyhovovat mírně pokročilým dětem ve 8. třídě
– děti si osvojí nepravidelná slovesa v minulém prostém čase, používání some/any a how much/ how many, což bude procvičeno na počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech, dále si zautomatizují používání modálních sloves would a should i slovesa will, slovní zásobu si rozšíří o zástup jídel a ingrediencí, které hravě označí za zdravé nebo nezdravé, zvládnou popis osobnosti i různých volnočasových aktivit
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

2. GRAMMAX

A2 | rozvoj a upevňování gramatiky
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 oboustranných karet
– děti se naučí používat minulý prostý (past simple) i minulý průběhový čas (past continuous). Rozdíl mezi těmito časy je zásadní a právě tyto karty jim pomůžou s lehkostí je od sebe odlišovat
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

3. WORDESO

A2 | rozvoj slovní zásoby a komunikace prostřednictvím hry
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 párů pexesa
– děti si upevní minulé tvary pravidelných i nepravidelných sloves a slovní zásobu týkající se volnočasových aktivit nebo například jídla
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

1. SPEAK UP CARDS

A2 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 540 otevřených otázek a odpovědí
nejlépe budou vyhovovat mírně pokročilým dětem ve 9. třídě
– děti si upevní používání předpřítomného a minulého průběhového času, zautomatizují si modální slovesa must, may a might, naučí se používat verb patterns – slovesné vzory, na které navazují různé slovesné struktury, slovní zásoba je zaměřená na pozemní, leteckou i vesmírnou dopravu, životní prostředí, povolání snů a příběhy ve formě filmů a knih
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

2. GRAMMAX

A2 | rozvoj a upevňování gramatiky
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 oboustranných karet
– děti zvládnou používání předpřítomného času (present perfect), včetně odůvodnění jeho využití v kontrastu s jinými časy
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

 

3. WORDESO

A2 | rozvoj slovní zásoby a komunikace prostřednictvím hry
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 50 párů pexesa
– děti si upevní gramatiku a slovní zásobu týkající se na příklad pozemního i vesmírného cestování
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

1. SPEAK UP CARDS

B1 | rozvoj slovní zásoby a komunikace
– roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině pomocí 540 otevřených otázek a odpovědí
nejlépe budou vyhovovat středně pokročilým studentům v 1. ročníku středních škol
– řada Avengers je orientovaná na rozvoj jazykových kompetencí s přesahem do osobního rozvoje
– hlavním cílem karet je rozmluvit studenty na tématech, která je zajímají. Najdete zde témata jako sociální média, oslavy, vlastnosti, cvičení v posilovně, škola, ale i seberozvojové otázky zaměřené např. na emoce, budoucnost, řízení problémů, sebedůvěru a limity
– obsahuje návod na 6 her, baleno v praktickém kovovém boxu

Speak Up Cards nabízíme ve třech úrovních (1, 2, 3), které využijete v průběhu výuky angličtiny an střední škole.

2. GRAMMAX

Připravujeme

3. WORDESO 

Připravujeme

Co je součástí nabídky

Odolný materiál

Karty jsou oboustranně potaženy hladkým matným laminem, které je chrání a prodlužuje jejich životnost na 5 až 10 let. Díky kvalitnímu zpracování vydrží karty mnoho let i při každodenním používání. Nemusíte stále znovu kopírovat, laminovat, stříhat…

A kdyby se náhodou nějaká karta poškodila nebo zatoulala, nabízíme vám výměnu určitého počtu karet ročně po dohodě dle odebraného počtu materiálů pro školu.

Videotéka a podklady pro učitele

Po celou dobu budete mít k dispozici videotéku s praktickými ukázkami využití a vypracovanými podklady pro učitele. Najdete v ní jednoduché hry, které můžete se svými žáky ihned začít hrát. Už nemusíte vymýšlet otázky. Příprava na výuku je jednodušší. Systém můžete používat na:

 • Zahřátí na začátku hodiny,
 • hry v hodinách, soutěže,
 • opakování a zkoušení,
 • samostudium,
 • rozmluvení,
 • týmovou práci.
 • Přípravu ke zkouškám,
 • vzájemné poznání dětí a učitelů,
 • školu v přírodě,
 • suplování,
 • práci s asistentem.

Zaškolení učitelského sboru

Zažijte ASPINTOA® systém na vlastní smysly. Pomůžeme vám se zapojením materiálů do výuky. Můžete si vybrat, jestli chcete:

 • Individuální workshop uspořádaný na míru vaší škole
 • Skupinový workshop pro vás a učitele ze škol v okolí
 • Online workshop pro vzdálenější lokality a vytížené pedagogy

Pořiďte ASPINTOA® do své školy, třídy či skupiny

Ucelený ASPINTOA® systém můžete začít využívat v jakémkoliv ročníku kdykoliv během roku.
Ozvěte se nám. Rádi vás potkáme osobně nebo online, kde s vámi probereme vaše očekávání.

 

 • Karty jsou kvalitně zpracovány a připraveny na každodenní použití.
 • Videotéka s praktickými ukázkami využití a vypracovanými podklady pro učitele.
 • Zaškolení učitelského sboru online nebo workshopem.
 • Výměna ztracených nebo poškozených karet dle dohody.
 • Možnost přizpůsobit materiály vašemu zaměření na míru.

S kým se na workshopu potkáte

Šárka Králíčková

Šárka je majitelka firmy ASPINTOA s.r.o. a autorkou systému vzdělávání, ze kterého vychází vzdělávací pomůcky, které vám chce představit. Na základě 20 let zkušeností s tréninkem angličtiny dětí i dospělých ví, jak pomoct žákům a studentům angličtinu využívat v reálném světě. Ráda se s vámi potká osobně na workshopu nebo online na nezávazné schůzce, kde s vámi bude sdílet své know-how a nabídne individuální řešení pro vaše potřeby.

Proč ASPINTOA®

Aspintoa vznikla na základě potřeby vytvořit nové vzdělávací programy a produkty pro současné a budoucí generace. Díky SPINTO® metodě měníme vzdělávání v zábavu, zlepšujeme komunikační dovednosti a učíme, jak aktivně využívat angličtinu každý den. Stavíme na osobních zkušenostech, pracujeme s reálnou angličtinou a aktivně komunikujeme.

20 let zkušeností

Ve výuce anglického jazyka máme přes 20 let zkušeností. Ať už se jedná o kurzy na základních školách, pořádání vlastních anglických táborů nebo osobnostní rozvoj studentů a dospělých.

100% úspěšnost přípravy

Žáci našich kurzů mají 100% úspěšnost přípravy na zkoušky Young Learners (YLE) v mluvené části zkoušky po 15 let. Víme, co je potřeba umět nejen pro zkoušku, ale i pro skutečný život.

Spolupráce se zahraničím

Vybíráme si partnery a metody, které nám pomáhají změnit formální a mimoškolní vzdělání, posouvají nás i naše klienty. Spolupracujeme s ekosystémem Learnlife a umíme používat metodu Fascinate®.

Řekli o nás

Vše je skvěle zpracované, nechybí návaznost jednotlivých úrovní. Učitel má po ruce učební pomůcku, u které nemusí nic domýšlet, vše dělají žáci sami a kromě znalostí jazyka rozvíjí i další kompetence. Doporučuji.

Mgr.Pavla Smolová

ředitelka ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují

„Překvapila mě lehkost “výuky”, jde o zábavu pro nás pro všechny, díky které se rozmluvíme bez únavného biflování. Děti na začátku sice rozuměly otázkám, ale odpovídaly jednoslovně, po pár cvičení s lehkostí odpovídaly celou větou a byly velmi nadšené a samy od sebe chtějí “jít dělat angličtinu”. Teď jsme ve fázi, že mě nechtějí nechat ani přečíst ty otázky. A já je mohu po každé kartě pochválit, protože jim to tak jde!”

Michaela Mikolášková Votýpková 

maminka dvou dcer 8 a 9 let

„ Měla jsem tu možnost vyzkoušet zdarma a nezávazně produkty ASPINTOA různých úrovní. Jsem nadšena a to hned z několika důvodů: Studenti si HRAVOU formou procvičují hned několik dovedností – čtení, gramatiku, poslech a hlavně MLUVENÍ. Studenti jsou schopni s těmito pomůckami pracovat sami, což oceňuji zejména ze své pozice malotřídního učitele. Díky bezvadnému propracování úrovní může učitel použít v jedné třídě/skupině pomůcky různých úrovní vždy tak, aby byl daný student správně motivován. Slovní zásoba a gramatika pomůcek jsou velmi pečlivě vybrány tak, aby odpovídaly rámcovému vzdělávacímu programu. Pomůcky jsou využitelné jak ve školách, tak v jazykových kurzech a to od úrovně A1 až po úroveň C2.  Otázky v pomůcce SPEAK UP CARDS jsou velmi zajímavé a velmi často zaměřené přímo na studenta, což zvyšuje jejich atraktivitu. 

Lucie Bažantová

učitelka ZŠ Lípa nad Orlicí a lektorka angličtiny

Časté dotazy

Máme vlastní učebnice pro výuku angličtiny. Jak to jde dohromady?

Naše produkty jsou plně kompatibilní s nejpoužívanějšími učebnicemi pro výuku angličtiny. Nesnažíme se učebnice ve školách nahradit, ale doplnit. Díky našim produktům dostanete do rokou pomůcku, která vaše žáky a studenty povede k aktivní konverzaci a komunikaci.

Kolik her se s boxy dá hrát?

Každý box obsahuje 6 základních her, které můžete se svými žáky a studenty využívat. Zaměření a možnosti využití karet jsou široké, proto můžete karty využívat vlastním způsobem a tak kreativně, jak si jen budete přát. Nové hry doplňujeme, seznámit se s nimi můžete na workshopu nebo v naší videotéce, kde nabízíme také aktivní podporu a plný servis pro učitele.

Co se stane, když se nám karta ztratí nebo zničí?

Víme, že se učební pomůcky občas zničí nebo ztratí. Naše karty jsou vyrobeny tak, aby byly téměř nezničitelné, bohužel ale ztrátě zabránit nemůžeme. Nabízíme proto bezplatnou výměnu předem daného počtu karet ročně zcela zdarma (počet závisí na velikosti odběru školy).

Máte showroom? Můžeme se s vámi vidět osobně?

Potkejte se s námi na některém z našich workshopů, kde vám rádi představíme, co děláme. Pokud jste z Královéhradeckého kraje, můžeme se sejít osobně v našem showroomu v Lípě nad Orlicí i v jiných termínech, nebo také online na ZOOMu, kde rádi zodpovíme vaše dotazy a poznáme vás!

Měli bychom nápad na novou pomůcku/specifickou gramatiku. Můžeme vás kontaktovat?

Rozhodně! Vítáme každý nápad, sdílení zkušeností, nové hry i výsledky, které jste s kartami dosáhli. 

Jaké workshopy jsou nám k dispozici?

V současné době nabízíme workshopy pro učitele a ředitele škol, kteří se chtějí seznámit s našimi produkty. Rádi vám představíme metodiku, na které jsou pomůcky postaveny, ukážeme produkty i hry, které můžete s dětmi hrát. Kromě úvodního workshopu nabízíme také e-learningové programy, kde vám rádi pomůžeme na cestě k jinému vzdělávání. 

Co když mám slabší děti ve třídě? Nebo naopak talentované?

Karty jsou plně flexibilní a umí zapojit každého ve třídě, od slabších dětí, které potřebují více času, po velmi talentované jedince, které inspirují a pomáhají jim dosáhnout ještě lepšího výkonu. Díky variabilitě her a podpoře, kterou k našim materiálům poskytujeme, zapojíte všechny děti a rozmluvíte skutečně každého.

Jak se mohu rozmluvit já sám?

Chápeme, že bez pravidelného tréninku a kontaktu s reálnou angličtinou je těžké udržet si skvělou úroveň zejména mluvené angličtiny. Připravili jsme proto program pro rozvoj učitelů, kde pracujeme na rozvoji a udržení komunikačních schopností v angličtině s přesahem do osobního rozvoje. Učte se angličtinu na tématech, které souvisí s výukou a pedagogikou, sdílejte zkušenosti s kolegy a užijte si zábavu, zatímco se inspirujete!